R-NAUGHT MALAYSIA 07/06/2021

Kadar kebolehjangkitan Covid-19 atau Ro/Rt pada jangkaan mengikut kes seharian pada 7 hb Jun 2021 untuk seluruh negara adalah 0.97. Manakala pecahan mengikut negeri adalah seperti di lampiran.

Content Source : Kementerian Kesihatan Malaysia